Proizvodi

EBIT d.o.o.

 

Omikron
MultiCash
MultiCash@SmartOffice
EastNets
SafeWatch
EastNets en.Reporting
EastNets en.Recovery
EastNets en.Duplicate Detection
SmartStream Technologies
Corona Cash
Corona Investigations
H&S
PAM Storage
Callatay&Wouters
Thaler
   
   
 
 
MultiCash@SmartOffice


Uvodni ekranInternet banking pomoću MultiCash@SmartOffice paketa pretstavlja kombinaciju napredne funkcionalnosti i vrhunske sigurnosti koja omogućava naviši stepen mobilnosti. Integrisan je veliki broj medjunarodnih formata za plaćanja. Na raspolaganju su dodatne opcije i moduli namenjeni korporativnim klijentima. Činjenica da se na stranu klijenta ne instalira bilo kakav softver, program je moguće administrirati i kontrolisati sa jedne - centralne lokacije.  

Prednosti MultiCash@SmartOffice rešenja se ogledaju u:

- Standardnom Web zasnovanom interfejsu (eliminiše potrebu za treningom za korisnika)
- Na strani klijenta ne postoji potreba za instalacijom programa (štedi se novac na troškovima
  distribucije novih verzija programa, omogućava pristup sistemu u bilo koje vreme i sa bilo kog mesta)
- Lak pristup uz pomoć bilo kog pretraživača (ovim se obezbeđuje nezavisnost u odnosu na korišćen
  operativni sistem)
- Integracija u komunikacionu platformu Omikrona (pruža mogućnost administracije svih korisnika
  sa jednog mesta)
- Laka prilagodljivost (omogućava prilagodjavanje izgleda interfejsa korporativnim standardima)
- Komforan sistem autorizacije (jednostavna prijava na sistem uz pomoć PIN-TAN lista ili tokena)

Za više informacija na raspolaganju je brošura u PDF formatu

 
 

Home

Proizvodi

Usluge

Partneri

Linkovi

Kontakt

www.ebit.co.rs  •