Proizvodi

EBIT d.o.o.

 

Omikron
MultiCash
MultiCash@SmartOffice
EastNets
SafeWatch
EastNets en.Reporting
EastNets en.Recovery
EastNets en.Duplicate Detection
SmartStream Technologies
Corona Cash
Corona Investigations
H&S
PAM Storage
Callatay&Wouters
Thaler
   
   
 
 
Corona Investigations


Obrada paket izuzetaka predstavlja značajan deo troškova u back-office obradi. Taj trend će nastaviti da se kreće u tom smeru usled povećanja obima i kompleksnosti transakcija. Corona poseduje integrisani modul za upravljanje izuzetcima, obrađujući efikasnije povećan obim, a u isto vreme umanjujući rizik obrade.

Cilj ovog modula je da umanji troškove obrade i pruži bolju kontrolu nad transakcijama. Koristeći Corona aplikaciju, banka je u mogućnosti da razreši izuzetke pre finansijskog poravnanja (pre-settlement), a ne nakon istog kao što je sada slučaj (post-settlement). Ovim se dodatno umanjuju troškovi i rizik poslovanja. Ovaj modul može da funkcioniše nezavisno od standardnih modula Corone, te na taj način može biti korišćen kao centralni sistem u banci (in-house system) za kontrolu izuzetaka. Ovim se postiže bolja konsolidacija sistema i sektora u banci.

 

 
 

Home

Proizvodi

Usluge

Partneri

Linkovi

Kontakt

www.ebit.co.rs  •